COST Info Day w Krakowie

piątek, 31 sierpnia 2018

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim zakresie tematów naukowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie COST na organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzień informacyjny COST Info Day.

Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące COST, warunki przystąpienia do programu, wymogi, zasady jak również doświadczenia osób, które uczestniczyły w Akcji COST

Link do rejestracji: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,cost-info-day-aplikuj-i-zdobadz-srodki-na-dzialania-networkingowe-spotkania-warsztaty-konferencje-publikacje-oraz-wizyty-naukowe-,273.html

Tagi: COST

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików