Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

wtorek, 26 września 2017

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2.577 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna:

Tagi: Stypendia, stypendium socjalne, Kredyt studencki, Kredyty studenckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików