Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

poniedziałek, 24 września 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3.399 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna:

Tagi: Kredyty studenckie, stypendium socjalne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików