EIT – ogłoszono konkurs na nowe KICs

czwartek, 14 stycznia 2016

W dniu 14 stycznia 2016 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił konkurs na nowe wspólnoty wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) w następujących obszarach:

  • „Żywność na przyszłość (Food4Future) – zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów” (Food4Future Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers),
  • „Produkcja oferująca wartość dodaną” (Added value Manufacturing).

Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 14 lipca 2016 r. Wybór wspólnot – w listopadzie 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej EIT.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Tagi: EIT

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików