EIT – wybór nowego KIC w obszarze Żywności z centrum kolokacji w Warszawie

piątek, 18 listopada 2016

W dniu 17 listopada 2016 r. Rada Zarządzająca Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT) wyznaczyła na posiedzeniu w Budapeszcie, wspólnotę wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) w obszarze żywności („Żywność na przyszłość (Food4Future) – zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów” – Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers).

Prestiżową wygraną w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii odniosło konsorcjum z udziałem polskich uczelni, jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Partnerami wybranej przez EIT wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze Żywności – FoodConnects są: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski oraz Grupa Maspex i Raben Group. Warszawa będzie jedną z pięciu lokalizacji centrów badawczych nad najnowocześniejszymi technologiami (Co-location Centre). W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą podmioty, m. in. z Finlandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Holandii.

MNiSW bardzo intensywnie wspierało polskie jednostki w konkursie na wspólnoty wiedzy i innowacji na szczeblu politycznym.

Gratulujemy zwycięzcom.

Tagi: EIT, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików