EIT – wybór nowych wspólnot wiedzy i innowacji (KICs)

poniedziałek, 12 października 2015

W dniu 5 października 2015 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przedstawił kryteria wyboru nowych wspólnot wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) w następujących obszarach: „Produkcja oferująca wartość dodaną” (Added-value Manufacturing) oraz „Żywność na przyszłość (Food4Future) – zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów” (Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers).

Konkurs na nowe KICs zostanie ogłoszony w dniu 14 stycznia 2016 r., z terminem zgłaszania wniosków do 14 lipca 2016 r., a wybór wspólnot – w listopadzie 2016 r.

Szczegółowe kryteria wyboru przyszłych wspólnot znajdują się na stronie internetowej EIT.

Tagi: EIT, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, KICs

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików