Informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.

Informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu planu.


Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. Ostateczną wersję planu uczelnie przekażą za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji i Nauce i Szkolnictwie Wyższym  POL-on. Instrukcja dotycząca importu danych zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”.

Pliki do pobrania