Informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 – Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2015 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) wraz z informacją o przebiegu finansowania.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików