Informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 r.

poniedziałek, 26 marca 2018

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu sprawozdania.

Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok. Ostateczną wersję sprawozdania uczelnie przekażą za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji i Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL- on nie później niż do 30 czerwca 2018 r. Instrukcja dotycząca importu danych zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”.

Pliki do pobrania

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego, Plan rzeczowo-finansowy, Uczelnie publiczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików