Informacja dla rektorów uczelni w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

poniedziałek, 11 maja 2015

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.

Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok. Instrukcja dotycząca importu danych w systemie POL-on zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok.

W przypadku uchwalenia przez uczelnię planu przed uruchomieniem odpowiedniej funkcjonalności w systemie POL-on, prosimy o przesłanie uchwalonego planu pocztą do właściwego ministerstwa, z zachowaniem terminu określonego w art. 100 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Następnie, po uruchomieniu odpowiedniej funkcjonalności w systemie POL-on, prosimy o zaimportowanie planu do tego systemu.

Pliki do pobrania:

Tagi: Plan rzeczowo-finansowy, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików