Informacja dla rektorów uczelni w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014

piątek, 27 marca 2015

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował  formularze sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok.

Formularze mogą posłużyć jako podstawa do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok w systemie POL-on. Instrukcja dotycząca importu danych zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania” systemu POL-on, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW sporządzone sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok.

Pliki do pobrania

Tagi: Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, Finansowanie szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików