Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2016 rok

wtorek, 19 stycznia 2016

W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Ministerstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie – według załączonych wzorów – informacje o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików