Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2018 r.

Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2018 r.

W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), Ministerstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie – według załączonych wzorów – informacje o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.

Załącznik nr 1 – do 9 marca 2018 r.

Załącznik nr 2 – do 9 lipca 2018 r.

Załącznik nr 3 – do 9 listopada 2018 r.

Pliki do pobrania