Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017

środa, 23 listopada 2016

W oparciu o przekazywane przez uczelnie dane statystyczne, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki tegorocznej rekrutacji na studia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, poniżej przedstawiamy Państwu informacje o kierunkach studiów cieszących się największym zainteresowaniem kandydatów na studia oraz informacje o liczbie osób, które rozpoczęły w bieżącym  roku akademickim studia na polskich uczelniach

Listę najpopularniejszych kierunków studiów, podobnie jak w latach ubiegłych, otwiera informatyka. W dalszej kolejności wysokie zainteresowanie zanotowały takie kierunki jak: zarządzanie, prawo i psychologia. Rosnącą popularnością cieszą się uczelnie techniczne i ich oferta dydaktyczna, spośród nich Politechnika Warszawska była uczelnią najczęściej wybieraną przez kandydatów na studia. Wśród najpopularniejszych uczelni publicznych znalazły się łącznie, aż cztery politechniki. Natomiast wśród uczelni niepublicznych największym zainteresowaniem, w przypadku studiów stacjonarnych, cieszył się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a w przypadku studiów niestacjonarnych - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi.

Łącznie w roku akademickim 2016/2017 przyjęto na studia 436 316 osób, w tym 343 961 na uczelnie publiczne i 92 355 na uczelnie niepubliczne.

Tagi: szkolnictwo wyższe, kierunki, Rekrutacja na studia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików