Komunikat o wskaźnikach kosztochłonności

Komunikat o wskaźnikach kosztochłonności

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. o wskaźnikach kosztochłonności ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.

Pliki do pobrania