Konferencja podsumowująca projekt pn. Odbiurokratyzowanie Polskich Ram Kwalifikacji

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

W dniu 9 maja 2018 r. (środa) w Warszawie, w ramach projektu pn. Odbiurokratyzowanie Polskich Ram Kwalifikacji (Reducing bureaucratic burdens related to the Polish Qualifications Framework), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencję podsumowującą – zaproszenie do udziału oraz agenda w załączeniu.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+ (akcja 3 – wspieranie w reformowaniu polityki).

Celem projektu jest wsparcie reform Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego odnoszących się do procesu wdrażania ram kwalifikacji i systemu zapewniania jakości celem zniwelowania obciążeń o charakterze biurokratycznym.

Od 2011 r. MNiSW wdraża nowe zasady kształcenia i zewnętrznej oceny jakości oparte na krajowych ramach kwalifikacji (KRK) i efektach kształcenia. Dostrzegając problem nadmiernej biurokratyzacji procesu wdrażania nowych zasad, która ograniczała oddziaływanie zmiany paradygmatu w podejściu do kształcenia i utrudniała nauczycielom akademickim gruntowną refleksję na temat oczekiwanych efektów programu i właściwego doboru metod kształcenia, w 2016 r. MNiSW przygotowało zmiany legislacyjne. Ich celem było zmniejszenie obciążeń związanych z realizacją KRK w procesie kształcenia. Przepisy dotyczące procesu zewnętrznej oceny jakości kształcenia zostały przygotowane tak, by w dużo większym stopniu proces ten służył doskonaleniu jakości niż kontroli.

Problem niewystarczającego stopnia wdrożenia reform strukturalnych, w tym problem biurokratyzacji, został dostrzeżony przez Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego podczas Konferencji w Erywaniu (maj 2015 r.), jako problem dotyczący całego EOSW.

Tagi: Krajowe ramy kwalifikacji, Erasmus+, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików