Konkursy dla projektów tzw. akcji centralnych programu Erasmus+

wtorek, 20 marca 2018

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków:

1. EAC/S37/2017 - Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of key competences mające na celu wyłonienie, a następnie wspieranie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji zaangażowanych w rozwój i wdrażanie kompetencji kluczowych, w tym doskonalenie umiejętności podstawowych. Oczekuje się, że sieć wzmocni ogólnoeuropejską współpracę między organami publicznymi a różnymi grupami interesariuszy i praktyków, instytucjami szkolnictwa wyższego, jednostkami badawczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie promowania edukacji zorientowanej na nabywanie określonych kompetencji.

Oferta jest szczególnie adresowana do uczelni kształcących przyszłych nauczycieli.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Termin składania wniosków: 11 maja 2018 r.


2. EAC/S36/2017 - Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders mające na celu wyłonienie, a następnie wspieranie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji zaangażowanych w opracowywanie i wdrażanie polityk w odniesieniu do nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami (liderów szkolnych). Oczekuje się, że sieć wzmocni ogólnoeuropejską w zakresie polityk mających na celu zapewnienie jakości i profesjonalizmu w zawodach nauczycielskich, w tym jakości pracy nauczycieli i liderów szkół.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Termin składania wniosków: 11 maja 2018 r.

Tagi: Erasmus+, Komisja Europejska, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików