Konsultacje KE dotyczące przyszłości programu Erasmus+ oraz Horyzont 2020

wtorek, 30 stycznia 2018

Dnia 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie tzw. Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2020 roku.

Konsultacje mają na celu wskazanie priorytetów w poszczególnych obszarach tematycznych finansowanych ze środków UE. Jednym z takich obszarów jest obszar „wartości i mobilność”, w ramach którego analizie poddane zostaną bieżące funkcjonowanie oraz przyszłe wyzwania związanie z działaniem Programu Erasmus+. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w 2018 roku i będą uwzględnione przy opracowywaniu kolejnej edycji Programu.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane instytucje, w tym szczególnie uczelnie oraz indywidualnych uczestników Programu Erasmus+.

Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 r.

Kwestionariusz (dostępny w języku polskim) oraz więcej informacji dot. konsultacji można znaleźć w serwisie Komisji Europejskiej.


Konsultacje dotyczą także Programu Horyzont 2020 i problematyki innowacji. Zapraszamy beneficjentów tego programu, zarówno instytucje, jak i indywidualnych naukowców do dzielenia się swoimi opiniami.

Kwestionariusz (dostępny w języku polskim) oraz więcej informacji dot. konsultacji można znaleźć w serwisie Komisji Europejskiej.

Tagi: Erasmus+, Horyzont 2020

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików