Koszty uzyskania przychodu – MNiSW za jednolitymi zasadami

piątek, 25 maja 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z niepokojem obserwuje interpretacje organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Sytuacja ta budzi w pełni uzasadnione obawy środowiska akademickiego co do utraty możliwości korzystania przez nauczycieli akademickich z takiego rozwiązania.

Specyfika działalności uczelni oraz zakres zadań określonych dla zatrudnionych w nich osób sprawia, że ustalenie konkretnej wartości wytworzonego utworu może okazać się niezwykle utrudnione, bądź wręcz niemożliwe. Problematyczną kwestią jest każdorazowe określanie honorarium/wyceny z udokumentowanego wytworzenia utworu, który stanowi pochodną realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków określonych dla pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozostaje w roboczym kontakcie z Teresą Czerwińską - Ministrem Finansów w celu wypracowania w przyszłym tygodniu rozwiązania umożliwiającego stosowanie przepisów prawa w powyższym zakresie w ramach jednolitych, klarownych i w pełni zrozumiałych zasad.

Tagi: Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików