Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego

czwartek, 20 września 2018

W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Podstawa prawna: art. 11e ust. 1, pkt 1 ustawy o języku polskim.

Składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu podmiot uprawniony powinien wskazać osobę, która będzie zajmowała stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (po uprzednim kontakcie z tą osobą).

Tagi: język polski jako obcy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików