Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018

wtorek, 20 grudnia 2016

Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł.

Tagi: Kredyt studencki, Kredyty studenckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików