MNiSW wznawia nabór wniosków do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

poniedziałek, 2 lipca 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem uczelni udziałem w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” nabór wniosków do programu został wznowiony. Wnioski można składać do 23 lipca 2018 roku.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” to konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego przedmiotem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach.

Konkurs skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Na realizację projektu uczelnia może otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 3 mln złotych rocznie, nawet przez 4 lata, do 31 grudnia 2022 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem uczelni, a także chcąc zwiększyć szanse udziału w programie uczelniom ze wszystkich regionów kraju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków na konkurs. Wnioski do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, dotyczące wskazanych przez MNiSW dla danego regionu grup dyscyplin, można składać do dnia 23 lipca 2018 roku.

Tagi: Regionalna Inicjatywa Doskonałości, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików