Nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia

wtorek, 17 lipca 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Komisja Europejska (DG EAC) ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wspieranie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020. Panel ekspertów będzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi wyzwań, przed którymi stoi Europa i ich wpływem na systemy kształcenia i szkolenia.

Zainteresowanych ekspertów zachęca się do składania wniosków do Komisji Europejskiej / DG EAC do dnia 27 lipca 2018 r. za pośrednictwem rejestru ekspertów Komisji Europejskiej.

Panel ekspertów składać się będzie z maksymalnie 20 członków specjalizujących się w trendach społecznych i technologicznych, ale jednocześnie z jasnym zrozumieniem ich wpływu na edukację i szkolenie. Kandydaci na ekspertów mogą zgłaszać się osobiście, powinni działać niezależnie i w interesie publicznym. Dla zapewnienia efektywności pracy, niezbędne jest zaangażowanie ekspertów posiadających bardzo dużą wiedzę specjalistyczną w dziedzinach objętych misją Panelu.

Zachęcamy do udziału w naborze.

Tagi: Komisja Europejska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików