Nowe rozporządzenie w sprawie „Diamentowego Grantu” już opublikowane

piątek, 6 listopada 2015

Na podstawie tegorocznej nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki przygotowane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”. Opublikowane w Monitorze Polskim z 6 listopada 2015 r. rozporządzenie określa między innymi tryb:

  1. oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania,
  2. oceny realizacji finansowanych zadań,
  3. rozliczania przyznanych środków finansowych.

Rozporządzenie wprowadza także stały termin ogłaszania przez ministra konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” – ogłoszenie publikowane będzie nie później niż do 30 listopada każdego roku – oraz stały, dwumiesięczny termin naboru wniosków.

Wyjątkowo w roku bieżącym minister może ogłosić konkurs nie później niż do 15 grudnia.

Warto przypomnieć, że znowelizowana ustawa o zasadach finansowania nauki dookreśliła kategorię osób, które mogą wziąć udział w konkursie w ramach programu „Diamentowy Grant”. Są to wybitnie uzdolnieni:

  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu;
  2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.

W ramach programu minister przyznaje środki finansowe nie więcej niż 100 osobom rocznie.

Tagi: Diamentowy Grant

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików