Rozporządzenie w sprawie inwestycji, do ustawy o zasadach finansowania nauki z 2015 r.

piątek, 26 lutego 2016

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), z dniem 23 października 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693).

Tagi: finansowanie nauki, Inwestycje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików