Ogłoszenie I Konkursu w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia RID „Rozwój Innowacji Drogowych”

piątek, 16 stycznia 2015

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszają Konkurs w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”.

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów badawczych z zakresu projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem w Polsce. Problemy badawcze zgłaszane w konkursie powinny dotyczyć zagadnień zawartych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia RID.

Wnioski mozna składać do 10 kwietnia 2015 r., godz. 16:00.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików