Po konferencji Polish Science Towards EMBL

piątek, 22 czerwca 2018

W dniach 19- 20 czerwca 2018 r. odbyła się  w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN konferencja Polish Science Towards EMBL.

Konferencja miała na celu podsumowanie procesu akcesji Polski do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (ang. EMBL) - międzynarodowej organizacji badawczej państw europejskich specjalizującej się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, powołanej w 1974 r., obecnie z 25 państwami członkowskimi, dwoma państwami ze statusem członka perspektywicznego (Litwa i Polska) oraz dwoma pozaeuropejskimi państwami stowarzyszonymi (Australia i Argentyna).

Uzyskanie członkostwa w tej organizacji wymaga ratyfikacji przez Polskę Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej. Projekt ustawy o ratyfikacji został już uchwalony przez Sejm i przyjęty przez senacką Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.  

Członkostwo w organizacji umożliwi rozwój współpracy naukowców oraz doktorantów z EMBL, w tym pozwoli na tworzenie wspólnych programów np. programów doktorskich z uczelniami w Polsce.  Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. Dlatego też EMBL zatrudnia obok biologów, także biochemików, fizyków czy informatyków.

Równolegle do konferencji, w dniach 19- 20 czerwca 2018 r. odbyło się sympozjum naukowe gromadzące wybitnych naukowców z dziedziny neurobiologii, które było jednym z elementów obchodów 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Uczestnicy konferencji stoją na tle czerwonej ściany

Tagi: EMBL

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików