Polska Sieć Biobanków zaprasza do współpracy

piątek, 24 listopada 2017

Konsorcjum BBMRI.pl realizuje kolejne etapy projektu, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Projekt jest realizowany pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/01-27.01.2017).

W skład Konsorcjum BBMRI.pl wchodzi siedem jednostek. Koordynatorem projektu jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania), pozostali partnerzy konsorcjum to: Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Biobankowanie materiału biologicznego – głównie pozyskanego od ludzi – jest dziedziną, która coraz szybciej się rozwija i bardzo zyskuje na znaczeniu zarówno w kontekście badań naukowych, jak i przyszłości medycyny. Dlatego tak ważny jest rozwój biobankowania w Polsce.

Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego oraz udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/biorepozytoriów na rzecz wspólnych potrzeb środowiska badawczego.

Aktualnie konsorcjum BBMRI.pl rozpoczęło nabór jednostek do Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w ramach realizowanego Projektu. Do Sieci może przystąpić każda jednostka zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem scharakteryzowanego materiału biologicznego – niezależnie od wielkości zbiorów czy stopnia rozwoju biobanku/biorepozytorium. Zapraszamy do zgłaszania się wszystkie uczelnie, jednostki kliniczne, instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk, firmy prywatne, firmy farmaceutyczne oraz inne instytucje zainteresowane kolekcjonowaniem, przechowywaniem i analizą materiału biologicznego. Każda z tych jednostek może zostać włączona do Sieci i korzystać z oferowanych przez nią rozwiązań.

Przystąpienie do PSB otwiera przed biobankiem/biorepozytorium nowe perspektywy związane między innymi z możliwością pozyskiwania dużych, międzynarodowych projektów, dostępem do wieloośrodkowej infrastruktury badawczej, w tym do zasobów innych biobanków partnerskich w Polsce oraz zrzeszonych w europejskiej sieci BBMRI-ERIC. Dodatkowo, pracownicy biobanków zyskają dostęp do najnowszych wytycznych i procedur dotyczących biobankowania, możliwość uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach związanych z tą tematyką oraz pomoc specjalistów do spraw jakości, IT, etyki, prawa czy zarządzania w biobankach. Przynależność do PSB zwiększy również atrakcyjność jednostki dla potencjalnych inwestorów z sektora badań przemysłowych i farmaceutycznych.

Przystąpienie i uczestnictwo w Polskiej Sieci Biobanków jest bezpłatne.

Pierwszym krokiem do przystąpienia do Polskiej Sieci Biobanków jest udział w krótkiej ankiecie informacyjnej, która pozwoli nam bliżej poznać charakter materiału biologicznego gromadzonego w polskich jednostkach. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane jednostki do współpracy i zgłaszania chęci uczestnictwa pod adresem: biobank@wum.edu.pl.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że rejestracja i udział biobanku/biorepozytorium w ankiecie nie stanowi żadnego zobowiązania ani deklaracji przystąpienia do Polskiej Sieci Biobanków, może natomiast przyczynić się do rozwoju biobankowania w Polsce oraz przynieść jednostce wymierne korzyści.

W razie jakichkolwiek pytań WUM zaprasza do kontaktu pod adresem biobank@wum.edu.pl.

Napis BBMRI na białym tle

Tagi: Biobankowanie, EIT

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików