Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji

piątek, 27 marca 2015

aktualizacja - 11.08.2015

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił ten program na podstawie komunikatu z dnia 21 maja 2014  „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 377) oraz wprowadził zmiany w zasadach finansowania komunikatem z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” (M.P. poz. 292).

W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie  trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły. Zasady naboru wniosków określone są w ogłoszeniu.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

Wnioski o przyznanie środków finansowych oceniane są przez Zespół interdyscyplinarny do spraw współpracy naukowej z zagranicą na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu (patrz - ząłaczniki).


Informacje o programie można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 17 150 oraz pisząc na adres anna.czerniszewska@nauka.gov.pl.

Tagi: Granty na granty

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików