Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

wtorek, 15 lipca 2014

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił ten program na podstawie komunikatu z dnia 21 maja 2014  „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 377). 

W 2014 roku nabór wniosków w ramach programu trwał do 31 grudnia i miał charakter ciągły. Zasady naboru wniosków określone są w ogłoszeniu.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

Wnioski o przyznanie środków finansowych oceniane są przez Interdyscyplinarny zespół do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu.

Załączniki do ogłoszenia:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadził zmiany w Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. oraz w załączniku nr 1 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i doprecyzowujący obowiązujące obecnie regulacje oraz nie wpływają na warunki konkurencyjności w stosunku do wnioskodawców, którzy już złożyli wnioski. Wnioski, które zostały wysłane przed dniem wprowadzenia zmian, będą procedowane bez konieczności ich poprawy.

Kontakt:

Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
tel. 22 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl

Tagi: Granty na granty

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików