Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursie Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza

środa, 20 czerwca 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż termin naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza został przedłużony do dnia 6 lipca 2018 roku.

Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza (SDUB) to przedsięwzięcie skierowane do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie finansowe badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni.

Intencją MNiSW jest wsparcie uczelni spełniających warunki udziału w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), przewidzianym w projekcie „Konstytucji dla nauki”, w przygotowaniu przemyślanego planu rozwoju uczelni będącego kluczowym elementem wniosku w IDUB. Dlatego o środki finansowe w ramach SDUB mogą ubiegać się uczelnie, które spełniają warunki udziału w pierwszym konkursie IDUB określone w art. 306 projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jako rezultat przedsięwzięcia SDUB uczelnie powinny przygotować raport zawierający opis przeprowadzonych badań i analiz oraz wnioski dotyczące dalszego rozwoju uczelni (nie oznacza to natomiast przygotowania w ramach przedsięwzięcia gotowego planu rozwoju lub strategii). Wyniki badań i analiz powinny być pomocne przy opracowywaniu planu rozwoju uczelni w ramach pierwszej edycji IDUB. Pierwszy konkurs w ramach IDUB zostanie ogłoszony do 30 kwietnia 2019 roku.

Tagi: Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików