Rozszerzenie katalogu akredytacji

piątek, 25 maja 2018

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katalog na wniosek uczelni podjął decyzję o rozszerzeniu „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości” o następujące akredytacje:

  • HCERES (Le Haut Conseil d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur) - obszar nauk technicznych;
  • HKIE (Hong Kong Institution of Engineers) - obszar nauk technicznych;
  • EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) - obszar nauk społecznych.

W „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości” znajduje się wykaz zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, o które mogą ubiegać się uczelnie w projekcie pozakonkursowym „Akredytacje zagraniczne”, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tagi: Akredytacje zagraniczne, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików