Seminaria z zakresu potwierdzania efektów uczenia się w ramach projektu finansowanego z Programu Erasmus+

środa, 6 maja 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina o prowadzonej rekrutacji na seminaria dla uczelni dotyczące potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym (informacje zostały wysłane do uczelni drogą mailową).

Seminaria są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu uzyskanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Erasmus+ pn. „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland”.

W trakcie seminarium:

  • przedstawione zostaną zagadnienia związane z potwierdzaniem efektów uczenia się w kontekście:
    - działań uczelni na rzecz uczenia się przez całe życie,
    - przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • przeprowadzone zostaną po dwa warsztaty w grupach z zakresu:
    - organizacji w uczelni procesu potwierdzania efektów uczenia się,
    - metod potwierdzania  efektów uczenia się.

Miejsca i terminy seminariów:

Warszawa - 11 maja, godz. 10:30-16:30
Gdańsk - 12 maja, godz. 10:30-16:30
Kraków - 14 maja, godz. 10:30-16:30

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są pod adresem: Seminarium.RPL@nauka.gov.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny, jednakże uczestnicy muszą we własnym zakresie pokryć koszt ewentualnego noclegu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się po 1 osobie z uczelni.
Szczegółowy program wraz z informacją o miejscu odbycia seminarium zostanie przesłany uczestnikom.

Tagi: Potwierdzanie efektów uczenia się, Erasmus+

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików