Spotkanie konsultacyjne w sprawie pomocy materialnej dla studentów

Spotkanie konsultacyjne w sprawie pomocy materialnej dla studentów

W ramach konsultacji społecznych ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zapraszamy na spotkanie dotyczące pomocy materialnej dla studentów. W związku z dyskusjami podczas Narodowego Kongresu Nauki  zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie w tej materii.


Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na sekretariat.bm@nauka.gov.pl  podając następujące dane:

Przed spotkaniem prosimy o przesłanie pisemnych uwag do projektu ustawy na adres sekretariat.bm@nauka.gov.pl z dopiskiem  w temacie [Pomoc materialna dla studentów]. Ze względów merytorycznych podczas spotkania dyskutowane będą wyłącznie uwagi zgłoszone do dnia 16 listopada.