Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza

środa, 30 maja 2018

Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza to nowe przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowane do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej.

O środki w ramach przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się te uczelnie akademickie, które spełniają warunki udziału w pierwszej edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), przewidzianego w projekcie „Konstytucji dla nauki”. Intencją MNiSW jest wsparcie tych uczelni w odpowiednim przygotowaniu wniosków w ramach pierwszego konkursu w ramach IDUB, który zostanie ogłoszony w 2019 r.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie  finansowe badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni. W wyniku uzyskanego wsparcia uczelnie, które otrzymają dofinansowanie, przygotują raporty zawierające wnioski dotyczące  dalszego rozwoju uczelni. Intencją MNiSW, aby te wnioski były pomocne przy opracowywaniu wniosków w ramach IDUB.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 20 mln złotych na opracowanie raportów w ramach programu Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Uczelnie zatrudniające więcej niż 1600 pracowników mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 1 mln złotych. Mniejsze uczelnie, zatrudniające mniej niż 1600 pracowników, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 700 tysięcy złotych. Termin nadsyłania wniosków do programu Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza mija z dniem 22 czerwca 2018 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu są opublikowane na stronie MNiSW.

Tagi: Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików