Udział polskich instytucji w akcjach centralnych Erasmus+ - pierwsze statystyczne podsumowanie konkursu 2018

wtorek, 20 marca 2018

Komisja Europejska udostępniła pierwsze dane statystyczne dotyczące wniosków złożonych w konkursie 2018 w akcjach centralnych programu Erasmus+ (wnioski składane bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli - EACEA).

Polska Narodowa Agencja każdego roku promuje i wspiera polskie uczelnie w ubieganiu się o te fundusze.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

 W konkursie wpłynęło do EACEA 111 wniosków z 19 krajów programu,  w tym 2 wnioski koordynowane przez polskie instytucje. Ponadto 16 polskich instytucji jest partnerem konsorcjum realizującego wspólne studia,  a 21 instytucji pełni rolę partnerów stowarzyszonych.

Udział polskich instytucji we wspólnych studiach od początku programu Erasmus+:

Kolorowy wykres - wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Jean Monnet

W konkursie 2018 do EACEA wpłynęło w sumie 1255 wniosków. Ich podział na poszczególne działania JM wygląda następująco:

 • 637 modułów JM,
 • 193 katedry JM,
 • 94 centra doskonałości JM,
 • 239 projekty JM,
 • 73 sieci JM,
 • 19 wniosków dla wsparcia „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń.

Udział polskich instytucji w złożonych wnioskach wygląda następująco:

Moduły JM

Katedry JM

Centra doskonałości JM

Projekty JM

Sieci JM

Wsparcie „Jean Monnet” dla stowarzyszeń

9

5

3

2

2

1

Liczba wniosków złożonych przez polskie instytucje plasuje nasz kraj na 10 miejscu pod względem ogólnej liczby złożonych wniosków, a z krajów programu wyprzedzają nas jedynie: Włochy, Hiszpania, Francja i Rumunia.

Udział polskich instytucji w działaniach Jean Monnet od początku programu Erasmus+:

Kolorowy wykres - udział polskich instytucji w działaniach Jean Monnet od początku programu Erasmus+

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego

Wpłynęło 887 wniosków, z czego 579 jest koordynowanych przez instytucje z krajów programu a 308 przez instytucje z krajów partnerskich. Wśród złożonych wniosków jest 828 projektów wspólnych i 59 strukturalnych.

Polskie instytucje występują w 24 wnioskach w roli koordynatora, a w 98 pełnią role partnera.

Statystyki złożonych wniosków w podziale na regiony:

 1. Zachodnie Bałkany: 119
 2. Kraje Partnerstwa Wschodniego: 101
 3. Kraje Basenu Morza Śródziemnego: 194
 4. Azja: 89
 5. Azja Centralna: 34
 6. Ameryka Łacińska: 86
 7. Irak, Iran, Jemen: 9
 8. RPA 8
 9. ACP 34

     Projekty międzyregionalne – 213

Liczba wniosków złożonych przez polskie instytucje plasuje nasz kraj na 7 miejscu ax equo wraz z Francją i Finlandią (wśród krajów programu) pod względem liczby złożonych wniosków.

Udział polskich instytucji w działaniu CBHE od początku programu Erasmus+:

Kolorowy wykres - udział polskich instytucji w działaniu CBHE od początku programu Erasmus+

Kolorowy wykres - udział polskich instytucji w działaniu CBHE od początku programu Erasmus+

Wyniki konkursu 2018 dla akcji centralnych zostaną ogłoszone w okresie lipiec-sierpień 2018 i będą dostępne na stronie EACEA.

Tagi: Erasmus+, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików