Ustawa o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej

czwartek, 26 lipca 2018

23 lipca 2018 r. została opublikowana Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1407). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Wkrótce Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) jest międzynarodową organizacją badawczą państw europejskich specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, powołaną w 1974 r., obecnie z 25 państwami członkowskimi, dwoma państwami ze statusem członka perspektywicznego (Litwa i Polska) oraz dwoma pozaeuropejskimi państwami stowarzyszonymi (Australia i Argentyna).

Grupy naukowe EMBL publikują ponad 650 artykułów w recenzowanych czasopismach rocznie (681 w 2016 r.), których ogólna jakość stawia EMBL wśród czołowych instytucji badawczych na całym świecie. Powyżej 75% publikacji EMBL jest publikowanych wspólnie z ponad 800 innymi instytucjami. Publikacje EMBL mają wpływ na cytowanie, które jest 4 razy wyższe w porównaniu do średniej światowej w naukach przyrodniczych.

Członkostwo w organizacji umożliwia rozwój współpracy z EMBL polskich naukowców oraz doktorantów, w tym pozwala na tworzenie wspólnych programów np. programów doktorskich z uczelniami w Polsce.  Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. Dlatego też EMBL zatrudnia obok biologów, biochemików, fizyków czy informatyków. Ok. 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), 21 to członkowie EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej), a czterech to członkowie Royal Society.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane polskie jednostki do współpracy.

Tagi: EMBL, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików