Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 r. zadania publicznego „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

środa, 19 sierpnia 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego wybrał osiem  propozycji. Łączna kwota dotacji wyniesie 1 495 641 zł.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2015 r. pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

Dnia 18 sierpnia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu złożono 15 ofert, na łączną kwotę 3 909 308 zł.

Spośród złożonych ofert Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego wybrał 8 propozycji kierując się chęcią wsparcia jak największej liczby podmiotów w celu stymulowania zaangażowania w sprawy sportu akademickiego wielu różnorakich  organizacji. Łączna kwota dotacji przeznaczonej na realizację przedłożonych ofert wyniesie 1 495 641 zł.

Mając również na względzie powyższe cele, Minister zdecydował o zmniejszeniu wnioskowanych kwot dotacji o 35 %. Zmniejszenia wnioskowanych kwot dokonano po weryfikacji przedstawionego kosztorysu, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń kwoty o jaką mogli ubiegać się oferenci w ramach konkursu.

Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela.

Ranking rekomendowanych przez Komisję organizacji, którym proponuje się zlecić realizację zadania publicznego w ramach konkursu

Lp.

Nr wniosku nadany w Departamencie Innowacji                       i Rozwoju

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa projektu

Spełnianie warunków formalnych

Liczba otrzymanych punktów (średnia arytmetyczna ocen sędziów, maksymalna liczba pkt to 80)

Wnioskowana
kwota dotacji
MNiSW (w zł)

Proponowana kwota dotacji

1

DIR.ZSA.175.16.2015.13

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Promocja polskiego sportu akademickiego w międzynarodowym środowisku akademickim, w szczególności wśród organizacji z państw należących do Partnerstwa Wschodniego

TAK

66

440 000

286 000

2

DIR.ZSA.175.16.2015.14

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Przygotowanie polskich sportowców do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 2016 i Uniwersjadach 2017 - zawodnicy kadry klubowej w grach i dyscyplinach indywidualnych

TAK

66

500 000

325 000

3

DIR.ZSA.175.16.2015.8

Fundacja Sportowa Polska

Łucznictwo sport wszystkich studentów

TAK

66

85 945

55 864

4

DIR.ZSA.175.16.2015.15

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Przygotowanie kadry AMŚ i kadry uniwersjadowej do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 2016 oraz Uniwersjadach 2017 - w letnich oraz zimowych dyscyplinach sportu

TAK

60

500 000

325 000

5

DIR.ZSA.175.16.2015.3

Fundacja Absolwentów UMCS

Akademia Wolontariatu Sportowego

TAK

59

108 200

70 330

6

DIR.ZSA.175.16.2015.4

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Aktywizacja i integracja środowiska akademickiego doktorantów w Polsce poprzez udział w wydarzeniach sportowych

TAK

59

102 961

66 925

7

DIR.ZSA.175.16.2015.7

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Upowszechnienie szybownictwa wśród polskiego środowiska akademickiego

TAK

57

63 880

41 522

8

DIR.ZSA.175.16.
2015.12

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Promocja sportu w polskim środowisku akademickim poprzez działalność „Studenckiej Strefy
Aktywności”

TAK

57

500 000

325 000

9

DIR.ZSA.175.16.
2015.6

Fundacja Sportu Pozytywnego

Pozytywna strona medalu - oczami mistrzów sportu

TAK

56

216 715

0

10

DIR.ZSA.175.16.
2015.5

Fundacja Sportowa Polska

Łucznictwo Sport Akademicki

TAK

54

59 585

0

11

DIR.ZSA.175.16.
2015.11

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Promocja sportu w polskim środowisku akademickim poprzez upowszechnianie gier zespołowych wśród studentów

TAK

52

600 000

0

12

DIR.ZSA.175.16.
2015.10

Fundacja Festiwal Biegów

Bieg Akademicki VI Festiwalu Biegów

TAK

44

71 100

0

13

DIR.ZSA.175.16.
2015.9

Stowarzyszenie "Biegaj-Zapobiegaj"

Zostań Mistrzem

TAK

43

92 564

0

14

DIR.ZSA.175.16.
2015.1

Miejski Młodzieżowy Klub Podhale Nowy Targ

Akademicka drużyna hokejowa Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ

TAK

39

518 358

0

15

DIR.ZSA.175.16.
2015.2

Fundacja na rzecz Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Akademicka drużyna hokejowa Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ

TAK

39

50 000

0

RAZEM

3 909 308

1 495 641

Tagi: Sport akademicki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików