Wyniki naboru ofert ponownie zweryfikowanych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

piątek, 21 września 2018

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

W wyniku ponownie zweryfikowanych ofert przez Zespół do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 6 ofert do finansowania (załącznik nr 1).

W stosunku do 2 projektów Minister nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania, tym samym kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektów nie ulega zmianie (załącznik nr 2).

Jeden projekt nie uzyskał rekomendacji do finansowania w wyniku złożonego odwołania(załącznik nr 3).

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnośniki

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików