Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu CERI OECD

środa, 1 sierpnia 2018

Centrum Badań  Edukacyjnych i  Innowacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (CERI OECD) rozpoczyna nowy projekt badawczy pn. „Fostering and assessing students’ creative and critical thinking skills in higher education”.

Ma on na celu odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jaki sposób uczelnie oceniają w procesie kształcenia umiejętność krytycznego myślenia i kreatywności?
  2. Jak szkoły wyższe mogą poprawić stosowane praktyki w tym zakresie?
  3. Jak sektor szkolnictwa wyższego może wykorzystać te praktyki do zwiększenia jakości nauczania na poziomie międzynarodowym?

Wszystkie instytucje biorące udział w projekcie opracują i udokumentują działania pedagogiczne, zdefiniowane zgodnie z instrukcjami  (poradnikiem międzynarodowym). Rezultaty działań pedagogicznych będą monitorowane przez quasi-eksperymentalny projekt badawczy obejmujący pre-test
i post-testowanie grup interwencyjnych i kontrolnych. Sprawozdawczość jakościowa uzupełni ilościowe gromadzenie danych, aby przedstawić dowody na wpływ różnych testowanych metod pedagogicznych.

Rezultaty projektu opublikowane zostaną w międzynarodowym raporcie w 2021 r. Instrumenty monitorowania opracowane w celu oceny skutków interwencji zostaną również podane do wiadomości publicznej. Zasoby pedagogiczne (poradniki, działania pedagogiczne, oceny) będą udostępniane na licencji Creative Commons, aby mogły inspirować uczelnie na arenie międzynarodowej.

Projekt jest skierowany do wszystkich rodzajów uczelni prowadzących studia pierwszego stopnia. Uczestniczące instytucje pokrywają  koszty związane z przeprowadzeniem badania w kraju, np. koordynacja projektu, gromadzenie danych, dwa spotkania międzynarodowe. Udział w  badaniu  rodzi także konieczność pokrycia przez daną instytucję tzw. kosztów międzynarodowych, które wyniosą od 40 do 60 tys. EUR w zależności od liczby i wielkości zaangażowanych uczelni.

Instytucje zainteresowane udziałem w badaniu powinny przekazać chęć udziału w formie mailowej do 31 sierpnia 2018 r. na adres stephan.vincent-lancrin@oecd.org.

Tagi: OECD, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików