Zaproszenie na szkolenie Komisji Europejskiej - narzędzie HEInnovate

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

14 czerwca 2018 r. w Ruse w Bułgarii odbędzie się szkolenie Komisji Europejskiej z zakresu wykorzystania internetowego narzędzia do samodzielnej oceny innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Dostępne jest ono na portalu internetowym Komisji Europejskiej i obejmuje siedem obszarów opracowanych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy  Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – HEInnovate:

  • Przywództwo i  zarządzanie
  • Możliwości organizacyjne: finansowanie, zasoby ludzkie i zachęty
  • Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości
  • Przygotowywanie i wspieranie  przedsiębiorców
    • Wymiana wiedzy i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
    • Umiędzynarodowienie uczelni
    • Pomiar efektywności wprowadzanych zmian w zakresie przedsiębiorczości

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania wybranych uczestników pokrywa Komisja Europejska. Rejestracji można dokonać do 11 maja 2018 r. Limit miejsc jest ograniczony. Szczegółowe informacje wraz z linkiem rejestracyjnym znajdują się na stronie internetowej Research Net.

Tagi: Komisja Europejska, innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików