Konferencja „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”

Loga Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (litery ZSUN w kolorowym kwadracie), Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 czerwca 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I), realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w partnerstwie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji PIB, w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem konferencji było zaprezentowanie wizji i koncepcji projektu ZSUN I (następcy obecnie funkcjonującego Systemu OSF „Obsługa Strumieni Finansowania”), ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych usług dla nauki, które zostaną stworzone i udostępnione dla środowiska naukowego. Ponadto konferencja miała służyć poinformowaniu potencjalnych użytkowników systemu ZSUN I o horyzoncie czasowym projektu i korzyściach wynikających z jego realizacji. W trakcie konferencji odbyła się dyskusja i wymiana opinii potencjalnych użytkowników oraz przedstawicieli MNiSW i OPI PIB dotycząca ZSUN I.

Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane podczas konferencji.

Tagi: ZSUN, Zintegrowany system usług dla nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików