Konsultacje w dziedzinie badań i innowacji

poniedziałek, 20 maja 2013

Konsultacje Komisji Europejskiej

Proces konsultacji realizowany przez Komisję Europejską oznacza realizację przez KE zamiaru włączenia obywateli UE do wspólnego tworzenia polityk UE, celem wprowadzenia lepszych uregulowań prawnych. W kontekście inicjatywy w sprawie interaktywnego kształtowania polityki UE oraz zgodnie z zasadami konsultacji z zainteresowanymi stronami, ustanawiającymi minimalne normy dotyczące konsultacji, Komisja Europejska uruchomiła serwis konsultacyjny "Your Voice in Europe" . 

Strona serwisu http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm oferuje dostęp do konsultacji wniosków KE we wszystkich dziedzinach, gdzie KE zachęca do wyrażania opinii na temat polityki UE i wpływania na jej kierunek, do udziału w forach dyskusyjnych które pozwalają rozmawiać na aktualne tematy z przedstawicielami UE a także inne narzędzia umożliwiające obywatelom UE aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej.

Strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, jednak poszczególne informacje mogą być dostępne w ograniczonej liczbie języków.

Serwis konsultacyjny Komisji Europejskiej Your Voice in Europe: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Serwis konsultacyjny Komisji Europejskiej Your Voice w zakresie B+R: http://ec.europa.eu/research/consultations/list_en.cfm#open

Konsultacje Parlamentu Europejskiego

Procedura konsultacji realizowana przez Parlament Europejski w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oznacza możliwość konsultowania wniosków Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski.

W przypadkach przewidzianych w Traktacie Rada Unii Europejskiej musi skonsultować się z Parlamentem Europejskim przed głosowaniem w sprawie wniosku Komisji i przyjąć stanowisko PE pod uwagę.

Jednakże Rada nie jest związana stanowiskiem PE, ma tylko obowiązek wszystko z nim konsultować. Zgodnie z artykułem 289 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), konsultacja jest specjalną procedurą legislacyjną.

Procedura ta jest obecnie stosowana w ograniczonej liczbie obszarów legislacyjnych, takich jak zwolnienia z rynku wewnętrznego i prawa konkurencji. Ponadto procedurę konsultacji stosuje się do przyjęcia instrumentów nieobowiązkowych, zwłaszcza zaleceń i opinii wydanych przez Radę i Komisję.

Komisja ITRE

W Parlamencie Europejskim sprawami badań rozwoju i innowacyjności zajmuje się Komisja  ITRE (Industry, Research and Energy).

Na stronie Komisji ITRE http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html można śledzić min. jej poszczególne działania, publikacje, opinie i stanowiska w odniesieniu do inicjatyw KE, kalendarz poszczególnych spotkań a także zapisać się na wydawany przez ITRE newsletter, dzięki któremu można mieć stały dostęp do informacji na temat prac ITRE oraz dokonywanych przezeń ocen, opinii i ustaleń w odniesieniu do inicjatyw KE.

Aby otrzymywać newsletter ITRE należy wysłać wiadomość e-mail ze swoimi danymi kontaktowymi i słowem "Biuletyn" w temacie wiadomości na adres: itre-secretariat@europarl.europa.eu.

Na stronie komisji ITRE zamieszane są również nagrania ze spotkań ITRE – zarówno transmisje na żywo jak i nagrania przemówień i prezentacji podczas wcześniejszych spotkań komisji. Prace komisji ITRE można również śledzić na poprzez transmisje na żywo na stronie internetowej PE lub Europarl TV.

W pracach Komisji ITRE biorą udział Jerzy Buzek (przewodniczący), Michał Boni, Adam Gierek,  Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Lewandowski, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Kudrycka, Krystyna Łybacka

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików