Konsultacje w dziedzinie badań i innowacji

Konsultacje Komisji Europejskiej

Proces konsultacji realizowany przez Komisję Europejską oznacza realizację przez KE zamiaru włączenia obywateli UE do wspólnego tworzenia polityk UE, celem wprowadzenia lepszych uregulowań prawnych. W kontekście inicjatywy w sprawie interaktywnego kształtowania polityki UE oraz zgodnie z zasadami konsultacji z zainteresowanymi stronami, ustanawiającymi minimalne normy dotyczące konsultacji, Komisja Europejska uruchomiła serwis konsultacyjny "Your Voice in Europe" . 


Strona serwisu http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm oferuje dostęp do konsultacji wniosków KE we wszystkich dziedzinach, gdzie KE zachęca do wyrażania opinii na temat polityki UE i wpływania na jej kierunek, do udziału w forach dyskusyjnych które pozwalają rozmawiać na aktualne tematy z przedstawicielami UE a także inne narzędzia umożliwiające obywatelom UE aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej.

Strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, jednak poszczególne informacje mogą być dostępne w ograniczonej liczbie języków.

Serwis konsultacyjny Komisji Europejskiej Your Voice in Europe: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Serwis konsultacyjny Komisji Europejskiej Your Voice w zakresie B+R: http://ec.europa.eu/research/consultations/list_en.cfm#open

Konsultacje Parlamentu Europejskiego

Procedura konsultacji realizowana przez Parlament Europejski w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oznacza możliwość konsultowania wniosków Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski.

W przypadkach przewidzianych w Traktacie Rada Unii Europejskiej musi skonsultować się z Parlamentem Europejskim przed głosowaniem w sprawie wniosku Komisji i przyjąć stanowisko PE pod uwagę.

Jednakże Rada nie jest związana stanowiskiem PE, ma tylko obowiązek wszystko z nim konsultować. Zgodnie z artykułem 289 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), konsultacja jest specjalną procedurą legislacyjną.

Procedura ta jest obecnie stosowana w ograniczonej liczbie obszarów legislacyjnych, takich jak zwolnienia z rynku wewnętrznego i prawa konkurencji. Ponadto procedurę konsultacji stosuje się do przyjęcia instrumentów nieobowiązkowych, zwłaszcza zaleceń i opinii wydanych przez Radę i Komisję.

Komisja ITRE

W Parlamencie Europejskim sprawami badań rozwoju i innowacyjności zajmuje się Komisja  ITRE (Industry, Research and Energy).

Na stronie Komisji ITRE http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html można śledzić min. jej poszczególne działania, publikacje, opinie i stanowiska w odniesieniu do inicjatyw KE, kalendarz poszczególnych spotkań a także zapisać się na wydawany przez ITRE newsletter, dzięki któremu można mieć stały dostęp do informacji na temat prac ITRE oraz dokonywanych przezeń ocen, opinii i ustaleń w odniesieniu do inicjatyw KE.

Aby otrzymywać newsletter ITRE należy wysłać wiadomość e-mail ze swoimi danymi kontaktowymi i słowem "Biuletyn" w temacie wiadomości na adres: itre-secretariat@europarl.europa.eu.

Na stronie komisji ITRE zamieszane są również nagrania ze spotkań ITRE – zarówno transmisje na żywo jak i nagrania przemówień i prezentacji podczas wcześniejszych spotkań komisji. Prace komisji ITRE można również śledzić na poprzez transmisje na żywo na stronie internetowej PE lub Europarl TV.

W pracach Komisji ITRE biorą udział Jerzy Buzek (przewodniczący), Michał Boni, Adam Gierek,  Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Lewandowski, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Kudrycka, Krystyna Łybacka