Informacje o inicjatywach Ministerstwa i możliwości przedstawienia stanowiska

sylwetki trzech osób - symbol wymiany opiniiPrzygotowując polityki i projekty aktów prawnych staramy się zasięgać opinii środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego.W organizacji prac inspiruje nas Kodeks Konsultacji i Siedem Zasad Konsultacji przyjęty 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów w "Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego".

Na tej stronie można znaleźć informacje o podejmowanych inicjatywach, o tym, gdzie szukać projektów i w jaki sposób można przedstawić stanowisko.

 

Informacje o inicjatywach i projektach

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?