Scieżka do tej strony

Konwent Rzeczników

 • poniedziałek, 27 października 2014 Konwent Rzeczników

  W dniu 27 października 2014 r. rozpoczął swoją działalność Konwent Rzeczników, nowy organ opiniodawczy przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Skład osobowy I Konwentu Rzeczników 2014 r.

  Skład osobowy II Konwentu Rzeczników na lata 2015-2018:

  Przewodnicząca:

  • prof. dr hab. Grażyna Skąpska

  Członkowie:

  • prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
  • dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
  • dr hab. Radosław Giętkowski
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Hasiewicz
  • prof. dr hab. Krzysztof Indecki
  • prof. dr hab. Jacek Jagielski
  • prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
  • dr hab. Krystyna Nizioł
  • dr hab. Radosław Olszewski
  • prof. dr hab. Sławomir Podlaski
  • dr hab. Łukasz Pohl
  • dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
  • prof. dr hab. Wojciech Tomasik

  Konwent Rzeczników przejął zadnia realizowane przed jego powołaniem przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który uległ rozwiązaniu z dniem 27 października 2014 r.

  Do obowiązków Konwentu należy:

  1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej,
  2. formułowanie opinii w sprawach szczególnie skomplikowanych wynikających
  3. z prowadzonych postępowań, na wniosek uczelnianych komisji dyscyplinarnych, które będą dotyczyć w szczególności nieprawidłowości w dysponowaniu własnością intelektualną,
  4. inicjowanie prac nad projektami określającymi zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • W dniach  8-9 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa odbywa się drugie szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Szkolenie tym razem skierowane jest do uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • W dniu 12 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał prof. Ewę Ferenc-Szydełko do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego i członka Konwentu Rzeczników do 2018 r., w związku z rezygnacją z tej funkcji prof. dr hab. Doroty Malec.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Rzecznicy dyscyplinarni spotkali się w Centrum Nauki Kopernik na konferencji „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich – doświadczenia i problemy”. Dziś, drugiego dnia konferencji, spotkał się z nimi sekretarz stanu w MNiSW, prof. Aleksander Bobko.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Prof. Aleksander Bobko – sekretarz  stanu w MNiSW wziął udział w posiedzeniu Konwentu Rzeczników. Minister mówił o potrzebie zmiany procedury postępowania dyscyplinarnego oraz przychylił się do propozycji zorganizowania konferencji  na ten temat.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • 12 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Konwentu Rzeczników składającego się z rzeczników dyscyplinarnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział wzięły prof. Lena Kolarska-Bobińska i prof. Daria Lipińska-Nałęcz.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej