Koszty i finansowanie realizacji Projektu ZSUN I

Loga Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (litery ZSUN w kolorowym kwadracie), Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” wynosi  29 170 190,00 zł, zaś całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29 120 750,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 84,62% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 24 641 978,65 zł. Pozostałe 15,38% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. 4 478 771,35 zł, stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Tagi: ZSUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików