Informacja w sprawie progu dochodu uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki w roku akademickim 2009/2010

poniedziałek, 11 stycznia 2010

W dniu 14 grudnia 2009 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka ustaliła maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2009/2010 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego na poziomie 2.500 zł. W akcji kredytowej w roku akademickim 2009/2010 studenci złożyli w bankach 23.557 wniosków o kredyt studencki (44% więcej niż w roku ubiegłym). Dochody poniżej ustalonego przez Panią Minister progu przedstawiło 22.397 osób.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików