Uwierzytelnienie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Ważny komunikat - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejmuje od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia NAWA przejmie również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

Z uwagi na wprowadzenie dziennego limitu przyjmowanych dokumentów, osoby planujące po dniu 1 lutego uwierzytelnić lub opatrzyć klauzula apostille swoje dokumenty będą musiały wcześniej uzgodnić termin ich dostarczenia. Do dnia 31 stycznia 2018 r. zapisy będą prowadzone pod numerem telefonu 22 52 92 357.

Wszystkie informacje na temat nowych procedur związanych z uwierzytelnianiem i poświadczaniem polskich dokumentów klauzulą apostille, zostaną w najbliższych dniach opublikowane na stronie Agencji.

Tagi: Legalizacja dokumentów, uwierzytelnienie dokumentów, uwierzytelnienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików