Informacja o narodowym programie publikacji naukowych w Otwartym Dostępie

poniedziałek, 27 maja 2013

Narodowy program publikacji naukowych w Otwartym Dostępie umożliwia pracownikom i studentom afiliowanym we wszystkich polskich instytucjach naukowych, akademickich i edukacyjnych, publikowanie w czasopismach naukowych artykułów w Otwartym Dostępie (Open Access), bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów.

Finalne wersje artykułów naukowych opublikowanych w Otwartym Dostępie zostają zamieszczone na otwartej licencji w Internecie, skąd można je bezpłatnie pobrać. Ich autorzy zachowują do nich wszystkie prawa. Jednocześnie publikacje te przechodzą procedury recenzji i korekty na takich samych zasadach jak publikacje tradycyjne, co gwarantuje ich wysoką jakość.

Inicjatywa ta obejmuje obecnie czasopisma hybrydowe wydawnictwa Springer (tak zwane czasopisma typu „Open Choice”), których wykaz dostępny jest pod adresem http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoiceTitles_2012.xls. W najbliższym czasie planowane jest nawiązanie współpracy z innymi wiodącymi wydawnictwami naukowymi i rozszerzenie programu o kolejne tytuły.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Więcej informacji na temat narodowego programu publikacji naukowych w Otwartym Dostępie znaleźć można na stronie http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików